Kurumlar Vergisi Nedir?

komisyon oranı

Kurumlar Vergisi, Türkiye’de ticari faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin elde ettiği kazançlardan alınan bir vergidir. Bu vergi, gelir vergisi ile karıştırılmamalıdır. Gelir vergisi, şahısların elde ettiği kazançlardan alınan bir vergi türüdür. Kurumlar Vergisi ise şirketlerin, kooperatiflerin, derneklerin ve vakıfların elde ettiği kazançlardan alınır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

 • Ticaret şirketleri: Anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler ve kolektif şirketler.
 • Kooperatifler: Tüketim kooperatifleri, üretim kooperatifleri ve hizmet kooperatifleri.
 • Dernekler: Vakıflar, cemiyetler ve kulüpler.
 • Vakıflar: Kamu kurumu statüsünde olmayan vakıflar.
 • Diğer: Adi ortaklıklar, limited ortaklıklar, iş ortaklıkları ve tröstler.

Kurumlar Vergisi Matrahı:

Kurumlar Vergisi matrahı, bir işletmenin bir takvim yılı içinde elde ettiği safi kurum kazancıdır. Safi kurum kazancı, bir işletmenin bir takvim yılı içinde elde ettiği tüm gelirlerin, giderlerin ve indirimlerin hesaplanması sonucunda ortaya çıkan tutardır.

Kurumlar Vergisi Oranı:

2024 yılı için Kurumlar Vergisi oranı %20‘dir. Bu oran, tüm kurumlar vergisi mükellefleri için geçerlidir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ödeme Süresi:

Kurumlar Vergisi mükellefleri, her yıl Mart ayının son gününe kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ni vergi dairesine vermelidir. Beyannamede gösterilen verginin %25’i beyanname ile birlikte, kalan tutarı ise ağustos ayı sonuna kadar 4 eşit taksitte ödenmelidir.

Kurumlar Vergisinde İstisnalar:

Bazı durumlarda, kurumlar vergisi istisnası uygulanabilir. Bu istisnalar şunlardır:

 • Yeni kurulan işletmelere yönelik vergi indirimleri: Yeni kurulan işletmeler, belirli şartları sağladıkları takdirde, ilk yıllarda kurumlar vergisinden indirim hakkına sahip olabilirler.
 • Ar-Ge ve inovasyona yönelik teşvikler: Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan işletmeler, kurumlar vergisinden indirim veya istisna hakkına sahip olabilirler.
 • Yatırıma yönelik teşvikler: Belirli sektörlerde yatırım yapan işletmeler, kurumlar vergisinden indirim veya istisna hakkına sahip olabilirler.

Kurumlar Vergisinde Cezalar:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, vergi cezasına çarptırılabilirler. Bu cezalar, gecikme zammı, vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezası gibi farklı şekillerde olabilir.

Kurumlar Vergisinde Güncel Gelişmeler:

 • 2023 yılında Kurumlar Vergisi oranı %23‘ten %20‘ye düşürülmüştür. Bu düşüş, 2024 yılı için de geçerlidir.
 • Yeni yatırımlara yönelik teşvikler: 2023 yılında, yeni yatırımlara teşvik amacıyla Kurumlar Vergisi’nde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında, yeni yatırımlar yapan işletmeler, kurumlar vergisinden indirim veya istisna hakkına sahip olabilmektedirler.
 • Dijital hizmetlere yönelik vergi düzenlemeleri: 2023 yılında, dijital hizmetlere yönelik vergi düzenlemeleri de yapılmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında, yurt dışından dijital hizmet satan işletmeler, Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti altına alınmıştır.

Kurumlar Vergisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nu ve ilgili mevzuatı takip etmek: Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta zaman zaman değişiklikler yapılmaktadır. Bu nedenle, mükelleflerin bu değişiklikleri takip etmesi ve yükümlülüklerini buna göre yerine getirmesi önemlidir.
 • Doğru ve eksiksiz beyanname vermek: Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin doğru ve eksiksiz olarak verilmesi önemlidir. Beyannamede eksik veya hatalı bilgi verilmesi, vergi cezasına neden olabilir.
 • Vergi kayıtlarını düzenli tutmak: Kurumlar Vergisi mükellefleri, vergi kayıtlarını düzenli olarak tutmak zorundadır. Vergi kayıtlarının düzenli tutulmaması, vergi cezasına neden olabilir.
 • Bir vergi uzmanına danışmak: Kurumlar Vergisi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek için bir vergi uzmanına danışmak önemlidir.

E-ticaretin zorluklarını Dopigo ile aş! 💪

✅ Pazaryeri entegrasyonları

✅ E-ticaret entegrasyonları

✅ E-fatura entegrasyonları

✅ Muhasebe entegrasyonları

✅ Kargo entegrasyonları