Gider Pusulası Nedir?

komisyon oranı

Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan bir belge türüdür. Fatura vermek ve almak zorunluluğu olmayan mükellefler, yaptıkları alışverişlerde gider pusulası düzenlemek zorundadır.

Gider pusulası, fatura yerine geçmez. Fakat, vergi mükellefi olan işletmeler, gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetlerin KDV’sini indirebilirler.

Gider pusulası düzenlemek zorunda olanlar:

 • Fatura kesme ve alma zorunluluğu olmayan mükellefler: Esnaflar, sanatçılar, sporcular, serbest meslek erbapları gibi.
 • Fatura kesme ve alma zorunluluğu olan mükellefler, belirli durumlarda:
  • Fatura düzenleme imkanının olmadığı durumlarda.
  • Fatura karşılığında mal veya hizmet alınmadığı durumlarda.
  • Fatura aslı kaybolduğu veya tahrip olduğu durumlarda.

Gider pusulasında bulunması gereken bilgiler:

 • Gider pusulası düzenleme tarihi.
 • Düzenleyen işletmenin unvanı, adresi ve vergi numarası.
 • Mal veya hizmeti veren işletmenin unvanı, adresi ve vergi numarası.
 • Mal veya hizmetin tanımı ve miktarı.
 • Birim fiyatı ve KDV tutarı.
 • Toplam tutar.
 • Düzenleyen işletmenin yetkilisinin kaşesi ve imzası.

Gider pusulası düzenleme kuralları:

 • Gider pusulası iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Bir nüsha mal veya hizmeti veren işletmeye, diğer nüsha ise düzenleyen işletmeye verilmelidir.
 • Gider pusulası, elle veya elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamda düzenlenen gider pusulaları, e-fatura portalı üzerinden tasdik edilmelidir.
 • Gider pusulası, düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklanmalıdır.

Gider pusulası ile ilgili bazı önemli bilgiler:

 • Gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetlerin KDV’si, indirim konusu yapılabilir.
 • Gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetlerin iadesi halinde, iade faturası düzenlenmelidir.
 • Gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetler için stopaj uygulaması yapılmaz.

Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan önemli bir belgedir. Gider pusulası düzenleme kurallarına uymak, vergi mükellefi olan işletmeler için KDV indirimi ve diğer vergisel avantajlar sağlayabilir.

Gider pusulası ile ilgili bazı sıkça sorulan sorular:

1. Gider pusulası hangi durumlarda düzenlenmelidir?

Gider pusulası, aşağıdaki durumlarda düzenlenmelidir:

 • Fatura kesme ve alma zorunluluğu olmayan mükellefler, yaptıkları tüm alışverişlerde.
 • Fatura kesme ve alma zorunluluğu olan mükellefler,
  • Fatura düzenleme imkanının olmadığı durumlarda.
  • Fatura karşılığında mal veya hizmet alınmadığı durumlarda.
  • Fatura aslı kaybolduğu veya tahrip olduğu durumlarda.

2. Gider pusulası düzenlemede zaman sınırı var mıdır?

Evet, gider pusulası düzenlemede zaman sınırı vardır. Gider pusulası, mal veya hizmetin alındığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir.

3. Gider pusulası düzenlemezsek ne olur?

Gider pusulası düzenlememek, vergi cezasına neden olabilir. Vergi incelemelerinde gider pusulası ile belgelendirilmeyen mal ve hizmetler, vergi matrahına dahil edilebilir ve bu tutardan KDV ve gelir vergisi hesaplanabilir.

4. Gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetlerin KDV’si indirilebilir mi?

Evet, gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetlerin KDV’si indirilebilir. Fakat, KDV indirimi için gider pusulasının düzenleme kurallarına uygun olması ve belgede gerekli tüm bilgilerin yer alması önemlidir.

5. Gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetlerin iadesi halinde ne yapılmalıdır?

Gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetlerin iadesi halinde, iade faturası düzenlenmelidir. İade faturasında, iade edilen mal veya hizmetin tanımı, miktarı, birim fiyatı ve KDV tutarı gibi bilgiler yer almalıdır.

6. Gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetler için stopaj uygulaması yapılır mı?

Hayır, gider pusulası ile belgelendirilen mal ve hizmetler için stopaj uygulaması yapılmaz. Stopaj uygulaması, sadece fatura ile belgelendirilen mal ve hizmetler için yapılır.

E-ticaretin zorluklarını Dopigo ile aş! 💪

✅ Pazaryeri entegrasyonları

✅ E-ticaret entegrasyonları

✅ E-fatura entegrasyonları

✅ Muhasebe entegrasyonları

✅ Kargo entegrasyonları