Komisyon Faturası Nasıl Kesilir?

komisyon oranı

Komisyon faturası, bir hizmet karşılığı alınan komisyon bedelinin belgeye dökülmesi amacıyla kesilen fatura türüdür. Bu tür faturalar, aracılık hizmetleri, satış komisyonları ve benzeri durumlarda yaygın olarak kullanılır. Komisyon faturası keserken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar ve yasal gereklilikler vardır. Bu yazıda, komisyon faturası kesmenin adımlarını ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Komisyon Faturası Nedir?

Komisyon faturası, belirli bir hizmet karşılığında alınan komisyon bedelini belgeleyen fatura türüdür. Bu tür faturalar, genellikle aracılık hizmetleri, emlak komisyonculuğu, satış temsilciliği ve diğer komisyon bazlı işlerde kullanılır. Komisyon faturası, hem hizmeti sunan kişi veya işletme hem de hizmeti alan taraf için önemli bir belgedir.

Komisyon Faturası Kesmenin Önemi

Komisyon faturası kesmek, hem hizmeti sunan kişi veya işletme hem de hizmeti alan taraf için çeşitli avantajlar sağlar:

 • Yasal Gereklilik: Vergi mevzuatına uygun şekilde belge düzenlemek yasal bir zorunluluktur.
 • Finansal Şeffaflık: Gelir ve giderlerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar.
 • Denetim Kolaylığı: Vergi denetimlerinde ve muhasebe kayıtlarında doğruluğu sağlar.
 • Ticari Güven: Müşterilere ve iş ortaklarına karşı güvenilirliği artırır.

Komisyon Faturası Nasıl Kesilir?

Komisyon faturası kesme süreci, genel olarak standart fatura kesme sürecine benzer. Ancak, bazı özel bilgiler ve detaylar eklenmelidir. İşte komisyon faturası kesmenin adımları:

1. Fatura Bilgilerinin Hazırlanması

Komisyon faturası keserken, faturada yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Fatura Numarası: Her fatura için benzersiz bir numara verilmelidir.
 • Fatura Tarihi: Faturanın kesildiği tarih belirtilmelidir.
 • Satıcı Bilgileri: Komisyon hizmetini sunan kişinin veya işletmenin adı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası.
 • Alıcı Bilgileri: Komisyon hizmetini alan kişinin veya işletmenin adı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası.
 • Hizmetin Tanımı: Komisyon karşılığı sunulan hizmetin detaylı bir tanımı.
 • Komisyon Bedeli: Hizmet karşılığı alınan komisyon tutarı.
 • KDV Tutarı: Alınan hizmetin KDV oranı ve KDV tutarı.
 • Toplam Tutar: Komisyon bedeli ve KDV’nin toplamı.

2. Hizmetin Tanımının Belirtilmesi

Komisyon faturasında, verilen hizmetin net bir şekilde tanımlanması önemlidir. Hizmetin tanımı, faturayı alan tarafın hangi hizmet karşılığında ödeme yaptığını anlamasını sağlar. Örneğin:

 • Emlak Komisyonculuğu: “XYZ Emlak tarafından ABC Gayrimenkul’ün satışında aracılık hizmeti”
 • Satış Temsilciliği: “DEF Şirketi adına yapılan satış temsilciliği hizmeti”

3. Komisyon Bedelinin Hesaplanması

Komisyon bedeli, genellikle belirli bir yüzde oranı üzerinden hesaplanır. Örneğin, bir satış temsilcisi yapılan satışların %5’i oranında komisyon alıyorsa, toplam satış tutarının %5’i komisyon bedeli olarak faturada belirtilmelidir.

4. KDV Oranının Belirlenmesi

Komisyon hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı, ülkenin vergi mevzuatına göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de komisyon hizmetleri genellikle %18 KDV oranına tabidir. KDV tutarı, komisyon bedeli üzerinden hesaplanarak faturaya eklenmelidir.

5. Faturanın Kesilmesi

Tüm bilgiler hazırlandıktan sonra fatura kesilebilir. Fatura kesilirken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Fatura, manuel olarak yazılabileceği gibi, muhasebe yazılımları veya e-fatura sistemi üzerinden de kesilebilir.
 • Fatura, iki nüsha olarak düzenlenmeli; bir nüshası alıcıya verilmeli, diğeri ise satıcı tarafından saklanmalıdır.
 • E-fatura kullanılıyorsa, fatura elektronik ortamda düzenlenir ve ilgili taraflara gönderilir.

6. Faturanın Gönderilmesi ve Saklanması

Fatura kesildikten sonra alıcıya iletilmelidir. Faturanın bir nüshası satıcı tarafından muhasebe kayıtlarında saklanmalıdır. Faturaların saklanması, yasal bir zorunluluk olup vergi denetimlerinde ibraz edilmesi gerekebilir.

Komisyon Faturası Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Komisyon faturası keserken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

 • Doğru Bilgi Girişi: Faturada yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önemlidir.
 • Vergi Mevzuatına Uyum: Faturanın kesimi sırasında ilgili vergi mevzuatına uygun hareket edilmelidir.
 • Zamanında Kesim: Faturaların hizmetin tamamlanmasının hemen ardından kesilmesi gerekmektedir.
 • Kayıtların Düzenli Tutulması: Kesilen faturaların muhasebe kayıtlarında düzenli bir şekilde saklanması önemlidir.

Komisyon faturası, belirli bir hizmet karşılığında alınan komisyon bedelinin belgeye dökülmesi amacıyla kesilen önemli bir belgedir. Yasal gerekliliklere uygun olarak kesilmesi, finansal şeffaflık ve ticari güven açısından büyük önem taşır. Bu yazıda, komisyon faturası kesmenin adımlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde ele aldık. Bu adımları takip ederek, doğru ve eksiksiz bir şekilde komisyon faturası kesebilirsiniz.

E-ticaretin zorluklarını Dopigo ile aş! 💪

✅ Pazaryeri entegrasyonları

✅ E-ticaret entegrasyonları

✅ E-fatura entegrasyonları

✅ Muhasebe entegrasyonları

✅ Kargo entegrasyonları